logo

Quality Workforce For Quality Service

# Title Action
1 अधिकृत तह-६ Download
2 अधिकृत रिसोर्स सेन्टर –६ Download
3 प्रशिक्षक ट्राभल एण्ड टुरिजम –६ Download
4 प्रशिक्षक फूड प्रोडक्शन एण्ड कन्ट्रोल, पेष्ट्री, फूड एण्ड बेभरेज, एकोमोडेशन –६ Download
5 लेखा अधिकृत तह ६ Download
6 सामान्य प्रशासन तह-५ Download
7 सहायक तह –४ Download